Tandartspraktijk Rossum


terug...
Mondonderzoek

Betalen kan door een bankovermaking

Bank: SNS
IBAN: NL34 SNSB 8833 7055 44

t.n.v. BR van Pelt tandarts
te Rossum

Graag vermelding van het declaratienummer